Weetjes

Slaapspreuk: Homerus

Dromen zijn zeker moeilijk, verwarrend en niet alles dat er in voorkomt is voor de mensheid bedoeld. Want voorbijgaande dromen hebben twee poorten: één van hoorn en één van ivoor. De dromen die uit de ivoren poort komen, zijn verraderlijk en brengen geen nieuws, maar degene die uit de hoornen poort komen brengen echte resultaten als een sterfelijk ze ziet. Homerus (800 BC - 700 BC) in de Odyssee

Slaapspreuk: T.E. Lawrence (Lawrence of Arabia)

Iedereen droomt, maar niet tegelijk. Degenen die 's nachts de diepe krochten van hun geest verkennen, worden wakker en beseffen dat het onzin is. Maar de mensen die overdag dromen zijn gevaarlijk, zijn voeren mogelijk hun dromen met open ogen uit. T. E. Lawrence (1888 - 1935), in De Zeven Zuilen van Wijsheid

Slaapspreuk: John F. Kennedy

Laat we onderwijs zien als het middel om ons beste kunnen te ontwikkelen, want in ons zit een eigen hoop en droom die, als ie vervuld wordt, vertaald kan worden naar een voordeel voor iedereen en voor een sterkere natie. John F. Kennedy (1917 - 1963)

Slaapspreuk: Ionesco

Ideologieën scheiden ons, dromen en lijden verbinden ons. Eugene Ionesco (1909 - 1994)

Slaapspreuk: Gauguin

Zoals het leven is, droomt men van wraak. Paul Gauguin (1848 - 1903)

Slaapspreuk: Tommy Cooper

Vannacht droomde ik dat een marsmallow van vijf kilo at, vanochtend was ik mijn kussen kwijt. Tommy Cooper (1921-1984)

Slaapspreuk: Woody Allen

Wat als er niets bestaat en we allemaal in iemands droom leven? Of erger nog, dat alleen die dikkerd in rij 3 bestaat? Woody Allen in Without Feathers

Slaapspreuk: Edgar Allan Poe

Zij die overdag dromen zijn zich bewust van zaken die ontgaan aan zij die allen 's nachts dromen. Edgar Allan Poe (1809 - 1849) in Eleonora

Slaapspreuk: Douglas Adams

Hij voelde zich alsof het een droom of iets dergelijks was en hij vroeg zich soms af wiens droom het was en of diegene ervan genoot. Douglas Adams (1952 - 2001), over de hoofdpersoon in The Hitchhiker's Guide to the Galaxy

Slaapspreuk: Gerrit Komrij

Niet in je slaap, maar in je slapeloosheid heb je het intiemst contact met de dood. Gerrit Komrij

Slaapspreuk: Jan Greshoff (1888-1971)

Men hoort soms van slecht slapen door een slecht geweten. Ik heb een slecht geweten als ik in een tijd als deze goed slaap. Jan Greshoff

Slaapspreuk: Napoleon Bonaparte

Je moet het fanatisme in slaap wiegen om het uit te roeien. Napoleon Bonaparte