Weetjes

Slaapspreuk: Mark Twain

Het is altijd mijn regel geweest nooit te roken als ik slaap en er niet mee op te houden als ik wakker ben. Mark Twain (1835 - 1910)

Slaapspreuk: Goethe

Wat je kunt of wat je kunt dromen, daar moet je mee beginnen. Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)

Slaapspreuk: Walt Disney

Ik droom, vergelijk mijn dromen met mijn opvattingen, durf risico's te nemen en vervolgens mijn visie om die dromen werkelijkheid te maken uit te voeren Walt Disney (1901 - 1966), The Disney Way

Slaapliedjes: John Lennon

Ik mag dan een dromer zijn, ik ben niet de enige. John Lennon, Imagine

Slaapspreuk: Jospeh Conrad

We leven zoals we dromen - alleen. Joseph Conrad (1857 - 1924), in Heart of Darkness.

Slaapspreuk: Sir Walter Scott

Voor allen en ieder en hele goede nacht, fijne dromen en slaap zacht. Sir Walter Scott (1771 - 1832)

Slaapspreuk: Edgar Allan Poe

Alles dat we zien of lijken te zien is slechts een droom in een droom. Edgar Allan Poe (1809 - 1849), Dream Within a Dream

Slaapspreuk: Shakespeare

Er zijn meer dingen in de hemel en op aarde, Horatio, dan waarover jij droomt in jouw filosofie. William Shakespeare (1564 - 1616), "Hamlet", Act 1 scene 5

Slaapspreuk: Martin Luther King

Nu, ik zeg het u vandaag, vrienden, dat, hoewel wij de moeilijkheden van vandaag en morgen tegemoet zien, ik nog steeds een droom heb. Een droom die diep genesteld is in de Amerikaanse droom. Ik droom dat op een dag dit land op zal staan en naar haar eigen credo zal leven: "We gaan ervanuit dat deze waarheid vanzelfsprekend is, dat iedereen gelijk is. Martin Luther King Jr. (1929 - 1968)

Slaapspreuk: Aristoteles

Hoop is een wakkere droom. Aristoteles (384 BC - 322 BC)

Slaapspreuk: Euripides

Wat een fijn iets, om voor lang dan ook, een verloren vader in onze dromen weer op te zoeken. Euripides (484 BC - 406 BC), Alcestis, 438 B.C.

Slaapspreuk: Homerus

Dromen zijn zeker moeilijk, verwarrend en niet alles dat er in voorkomt is voor de mensheid bedoeld. Want voorbijgaande dromen hebben twee poorten: één van hoorn en één van ivoor. De dromen die uit de ivoren poort komen, zijn verraderlijk en brengen geen nieuws, maar degene die uit de hoornen poort komen brengen echte resultaten als een sterfelijk ze ziet. Homerus (800 BC - 700 BC) in de Odyssee