Disclaimer

 

Dit is de Disclaimer van het Nederlands Slaap Register (NSR) en deze is van toepassing als u gebruik maakt van de website. Deze website valt onder het beheer van de Slaap & Cognitie groep van het Nederlands Herseninstituut (NHI), een instituut van de de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap (KNAW).

Gebruik website

Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de informatie, als gevolg van actuele ontwikkelingen of veranderende inzichten, onvolledig kan zijn of onjuistheden bevat. Aan de inhoud van de teksten van de website kunt u daarom geen rechten ontlenen. Het NSR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op de website of voor de gevolgen voor het gebruik daarvan. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Het NSR is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waarnaar gelinkt wordt.

Databankenrecht

Het NSR is producent van de databank op deze website. Het is zonder toestemming van het NSR – behoudends het opvragen voor privédoeleinden, ter illustratie bij onderwijs of wetenschappelijk onderzoek - niet toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken. Onder opvragen wordt verstaan het permanent of tijdelijk overbrengen van de inhoud van de databank of een deel daarvan op een andere drager, ongeacht op welke wijze en in welke vorm. Hieronder vallen onder andere handelingen als downloaden, printen, kopiëren en drukken. Hergebruik is elke vorm van het aan het publiek ter beschikking stellen van de inhoud van de databank of een deel daarvan door deze bijvoorbeeld op internet te publiceren.

Intellectuele Eigendomsrechten

De rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, etc. worden beschermd door het auteursrecht en /of ander intellectueel eigendomsrecht. Het is zonder toestemming van het NSR niet toegestaan informatie op deze website (of een onderdeel daarvan) te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen, te wijzigen of op welke wijze dan ook, in een ander document of materiaal te verwerken of ter beschikking te stellen aan derden. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Uit de publicaties op deze website mag geciteerd worden ten behoeve van niet commerciële doelen (bijvoorbeeld bij onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek) en voor eigen gebruik. U dient de naam van de maker en de bron daarbij te vermelden.

Rechten derden

Het NSR respecteert de rechten van derden. Het NSR heeft zijn uiterste best gedaan om materiaal op deze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal desondanks zonder toestemming op deze website is getoond, wordt verzocht contact op te nemen. U kunt dat doen door een email te sturen naar info@slaapregister.nl. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor de afhandeling van uw email.

Wanneer u deze website bezoekt wordt het IP-adres opgeslagen in een logfile voor zover dit noodzakelijk is. Dit maakt het mogelijk om aanvallen (bots en hackpogingen) op te sporen en de website tegen aanvallen te verdedigen. Daarnaast worden de IP-adressen gebruikt om het aantal unieke bezoekers van de website te kunnen bepalen. Er wordt geen privacygevoelige informatie verwerkt. Het privacybeleid kunt u nalezen in de privacyverklaring op https://www.knaw.nl/nl/de-knaw/privacyverklaring-knaw.

Wijzigingen disclaimer

Deze disclaimer is opgesteld in november 2018. Het NSR kan deze disclaimer aanpassen en/of wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of deze disclaimer is gewijzigd.